New Best Sellers Sale -20%

Πολιτική Επιστροφών

Μπορείς να επιστρέψεις εύκολα προϊόντα που έχεις αγοράσει από το ecognito.gr είτε επειδή απλά άλλαξες γνώμη, είτε επειδή εντόπισες κάποιο πρόβλημα στο προϊόν.

Προϋποθέσεις Επιστροφής

Εξωτερικά – Αισθητικά Ελαττώματα:

Στην περίπτωση κατεστραμμένης συσκευασίας, ο πελάτης οφείλει να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής και να ζητήσει την αντικατάστασή του, κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία.

Αφού γίνει η παραλαβή της παραγγελίας από τον πελάτη, ο πελάτης υποχρεούται να αποσυσκευάσει και να ελέγξει τα προϊόντα για να επιβεβαιώσει την ανυπαρξία εξωτερικών, αισθητικών ελαττωμάτων (π.χ. συσκευασία προϊόντος κατεστραμμένη, ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της). Ο έλεγχος από τον πελάτη πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό, διότι σε περίπτωση ελαττώματος θα πρέπει να ενημερώσει το κατάστημα την ίδια ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων. Στην περίπτωση που υπάρχουν αισθητικά ελαττώματα, δικαιούται να αναγγείλει την ύπαρξη αισθητικών ελαττωμάτων σε προθεσμία επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του είδους, συμπληρώνοντας τη φόρμα επιστροφής προϊόντος μέσα από την ιστοσελίδα της εταιρίας, ενώ σε περίπτωση παρόδου της προθεσμίας αυτής χάνει κάθε σχετικό δικαίωμα. Η εταιρία υποχρεούται σε σύντομο χρόνο να προβεί σε αντικατάσταση του είδους αυτού με νέο. Σε περίπτωση ανεπιφύλακτης παραλαβής του είδους θεωρείται ότι αυτό παραδόθηκε σε άριστη εξωτερική κατάσταση χωρίς αισθητικά ελαττώματα.

Σημείωση: Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την επιστροφή προϊόντων ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ τη συνεργαζόμενη με το κατάστημα εταιρεία ταχυμεταφορών ACS Courier.

Σημείωση: Για να γίνει δεκτή επιστροφή θα πρέπει να συνοδεύεται από το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο).

Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA):

Σε περίπτωση που κάποιο/α προϊόν/ντα διαπιστωθεί ότι είναι ελαττωματικό/ά κατά την παράδοση του στον πελάτη (καλούμενο εφεξής για συντομία DOA), ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα της επιστροφής, αρκεί να επικοινωνήσει με το κατάστημα το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία της παραλαβής του προϊόντος και η επιστροφή να γίνει εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς από το κατάστημα ή από την ημερομηνία παράδοσης της παραγγελίας από την συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών. Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος (DOA) και με την προϋπόθεση ότι θα επιβεβαιωθεί μετά από τον τεχνικό έλεγχο ότι το ελάττωμα δεν οφείλεται σε κακή χρήση, το προϊόν θα αντικαθίσταται με νέο εφόσον είναι διαθέσιμο ή άλλο, ιδίων ή ανώτερων τεχνικών χαρακτηριστικών κατόπιν συνεννοήσεως με τον πελάτη. Είναι στην διακριτική ευχέρεια της εταιρείας να επιστρέψει τα χρήματα στον πελάτη στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει διαθεσιμότητα, ή το προϊόν έχει πουληθεί σε ειδική τιμή, ή είναι παλαιότερης τεχνολογίας κλπ. Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται με μετρητά, εφόσον η αγορά είχε γίνει με μετρητά ή ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας ή επιστροφή χρημάτων με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή με ακύρωση της χρέωσης του PAYPAL, ανάλογα με τον τρόπο που ο πελάτης πλήρωσε για την αγορά του. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, τα έξοδα συναλλαγής επιβαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρονικό διάστημα που απαιτεί η εκάστοτε τράπεζα ή υπηρεσία πληρωμών για την επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρονικό διάστημα που απαιτεί η εκάστοτε τράπεζα ή υπηρεσία πληρωμών για την επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη.

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ DOA: Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.

Διαδικασία επιστροφής για λόγους DOA :

 • Επικοινωνήστε τηλεφωνικά με την εταιρία την ίδια ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία της παραλαβής του προϊόντος.
 • Ο υπεύθυνος τηλεφωνικής εξυπηρέτησης θα σας δώσει χρήσιμες συμβουλές για την ορθή χρήση του προϊόντος. Εάν κριθεί από τον υπεύθυνο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης απαραίτητο να επιστραφεί το προϊόν για έλεγχο και αντικατάσταση, τότε θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες επιστροφής που απαιτούνται για την αντικατάσταση ελαττωματικών προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να συμπληρωθεί η φόρμα επιστροφής προϊόντος μέσα από την ιστοσελίδα της εταιρίας.

Αφού επιστραφεί το προϊόν για λόγους DOA, ελέγχεται από το αρμόδιο τμήμα και έπειτα:

 • Αν υπάρχει ελάττωμα για το οποίο δεν ευθύνεται ο πελάτης, το ελαττωματικό εξάρτημα αντικαθίσταται με νέο και αποστέλλεται πίσω στον πελάτη ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.
 • Αν υπάρχει ελάττωμα για το οποίο ευθύνεται ο πελάτης (π.χ. λανθασμένη χρήση, φθορά κ.λπ.) ή αν δεν υπάρχει ελάττωμα και το προϊόν επιστράφηκε στην εταιρία αναιτιολόγητα ή λόγω έλλειψης γνώσεων χρήσης από τον πελάτη (π.χ. αγνόηση οδηγιών χρήσης), τότε το προϊόν επιστρέφεται στον πελάτη δίχως αντικατάσταση και ο πελάτης επιβαρύνεται το κόστος μεταφορικών και για την αποστολή του προϊόντος στην εταιρία αλλά και για την επιστροφή αυτού πίσω στον πελάτη.
 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα, αλλοιωμένα ή ελλιπή, η εταιρία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Σημείωση: Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την επιστροφή προϊόντων ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ τη συνεργαζόμενη με το κατάστημα εταιρία ταχυμεταφορών ACS Courier.

Σημείωση: Για να γίνει δεκτή επιστροφή θα πρέπει να συνοδεύεται από το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο).

Αλλαγή γνώμης:

Ο καταναλωτής μπορεί να επιστρέψει προϊόν που έχει αγοράσει απευθείας από την εταιρία, απλά και μόνο λόγω μεταμέλειας (αλλαγή γνώμης, απόφασης), υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

 • Η επιστροφή θα πρέπει να γίνει το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς από το κατάστημα ή από την ημερομηνία παράδοσης της παραγγελίας από την συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών, αφού προηγουμένως ο πελάτης έχει συμπληρώσει τη φόρμα επιστροφής προϊόντος μέσα από την ιστοσελίδα της εταιρίας.
 • Το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ, τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις) και με όλα τα περιεχόμενα της αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών χρήσεως, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων κ.τ.λ.).
 • Για να γίνει δεκτή επιστροφή θα πρέπει να συνοδεύεται από το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο).
 • Προϊόν το οποίο είχε πωληθεί με επιπλέον δώρο (π.χ. δωρεάν έξοδα αποστολής κ.τ.λ.) θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με το επιπλέον δώρο, διαφορετικά η αξία του δώρου θα αφαιρεθεί από το επιστρεφόμενο ποσό.

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.

Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την εταιρεία, αν έχει παραβεί κάποιον από τους παραπάνω όρους μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης, η δε εταιρία δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό.

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και γίνει δεκτή επιστροφή προϊόντος ο καταναλωτής δικαιούται είτε να λάβει πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας για αγορά άλλου/ων προϊόντος/ων είτε να λάβει πίσω μετρητά, εφόσον η αγορά είχε γίνει με μετρητά. Εφόσον η αγορά είχε γίνει με πιστωτική κάρτα θα γίνεται ακύρωση συναλλαγής και αντίστοιχη ενημέρωση (πίστωση) της πιστωτικής του κάρτας και όχι επιστροφή μετρητών. Στην περίπτωση που ο πελάτης πλήρωσε με κατάθεση στην τράπεζα, το ποσό θα επιστραφεί στον τραπεζικό του λογαριασμό. Στην περίπτωση που η πληρωμή πραγματοποιήθηκε μέσω της υπηρεσίας PAYPAL, το ποσό θα επιστραφεί στο PAYPAL του πελάτη. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, τα έξοδα συναλλαγής επιβαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρονικό διάστημα που απαιτεί η εκάστοτε τράπεζα ή υπηρεσία πληρωμών για την επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη.

 • Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων επιστροφών ή σε περίπτωση που η εταιρία, κατά την απόλυτη κρίση της, θεωρήσει ότι καταναλωτής καταχράται το δικαίωμα επιστροφής ή δρα κακόπιστα, δικαιούται να αρνηθεί την επιστροφή του προϊόντος ακόμα κι αν πληρούνται οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις.
 • Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να καταργήσει ή να τροποποιεί την πολιτική επιστροφών της, δημοσιεύοντας τους σχετικούς νέους όρους και προϋποθέσεις στην ιστοσελίδα της.

Διαδικασία επιστροφής (λόγω αλλαγής γνώμης):

 • Ο πελάτης να τηλεφωνήσει στην εταιρία και να ενημερώσει ότι επιθυμεί να επιστρέψει το προϊόν. Ο υπεύθυνος τηλεφωνικής εξυπηρέτησης θα του δώσει αναλυτικές οδηγίες για το πως θα επιστρέψει τα προϊόντα μέσω του μεταφορέα που τα παρέλαβε.
 • Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει το προϊόν να συσκευάζεται καλά σε ένα μεγαλύτερο κουτί πριν αποσταλεί πίσω στην εταιρία ώστε να προστατευθεί η συσκευασία του, διαφορετικά δεν θα γίνει αποδεκτή η επιστροφή.

Σημείωση: Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την επιστροφή προϊόντων ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ τη συνεργαζόμενη με το κατάστημα εταιρία ταχυμεταφορών ACS Courier

Σημείωση: Ο πελάτης επιβαρύνεται με 5€ κατά την επιστροφή. Ποσό το οποίο αφορά στα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.

Λανθασμένη αποστολή:

Επιστροφή προϊόντων με χρέωση του καταστήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί στην περίπτωση παράδοσης είδους άλλου από αυτό που παραγγέλθηκε κατά είδος. Σε αυτήν την περίπτωση, ο πελάτης οφείλει να ζητήσει την επιστροφή του εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη, δίχως να έχουν ανοιχθεί, χρησιμοποιηθεί ή αλλοιωθεί. Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν, κατά το χρόνο που ορίζεται στην παρούσα παράγραφο, τότε η εταιρία δικαιούται να μην αποδεχθεί την επιστροφή και συνεπώς να αρνηθεί την αντικατάσταση.

Σε περίπτωση που παραδοθεί διαφορετική ποσότητα προϊόντων από αυτή που ζήτησε ο πελάτης κατά την παραγγελία του, ο πελάτης έχει την υποχρέωση να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την εταιρεία εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την παραλαβή του δέματος και να ενημερώσει τον υπεύθυνο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης για το συμβάν. Ο υπεύθυνος τηλεφωνικής εξυπηρέτησης θα ενημερώσει τον πελάτη για τη διαδικασία επανόρθωσης.

Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Η επιστροφή των προϊόντων με χρέωση του καταστήματος θα πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο που παρελήφθη το προϊόν από τον πελάτη. Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί από το κατάστημα, εφόσον η αγορά είχε γίνει με πιστωτική κάρτα θα γίνεται ακύρωση συναλλαγής και αντίστοιχη ενημέρωση (πίστωση) της πιστωτικής του κάρτας και όχι επιστροφή μετρητών. Στην περίπτωση που ο πελάτης πλήρωσε με κατάθεση στην τράπεζα, το ποσό θα επιστραφεί στον τραπεζικό του λογαριασμό. Στην περίπτωση που η πληρωμή πραγματοποιήθηκε μέσω της υπηρεσίας PAYPAL, το ποσό θα επιστραφεί στο PAYPAL του πελάτη. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, τα έξοδα συναλλαγής επιβαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρονικό διάστημα που απαιτεί η εκάστοτε τράπεζα ή υπηρεσία πληρωμών για την επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη.

Σημείωση: Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την επιστροφή προϊόντων ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ τη συνεργαζόμενη με το κατάστημα εταιρία ταχυμεταφορών ACS Courier.

Τρόπος Επιστροφής

Παραλαμβάνουμε το προϊόν προς επιστροφή από το χώρο σας, αποστέλλοντάς σας την courier που είχατε επιλέξει κατά την αγορά σας. Επιβαρύνεστε με τα έξοδα επιστροφής σε εμάς, τα οποία ισούνται με τα έξοδα αποστολής που είχατε καταβάλλει κατά την αγορά σας. Η παράδοση του προϊόντος πρέπει να γίνει εντός 14 ημερολογιακών ημερών, αρχής γενομένης από την επόμενη ημέρα κοινοποίησης σε εμάς της δηλώσεως σας περί υπαναχώρησης και σύμφωνα πάντοτε με τους όρους της σύμβασης από την οποία υπαναχωρείτε.

Σε περίπτωση που το προϊόν που μας επιστρέφετε είναι ελαττωματικό, η επιστροφή του γίνεται δωρεάν και η επιλογή της courier γίνεται από εμάς.